Trắc nghiệm Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời – Hình học 9

 • Câu 1:

  Một cột đèn cao 5m. tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc 60 độ. Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu

  • A. \(\frac{5}{\sqrt{2}}\)
  • B. \(\frac{5}{\sqrt{3}}\)
  • C. \(\frac{5}{2}\)
  • D. \(\frac{10}{\sqrt{2}}\)
 • Câu 2:

  Một tòa nhà tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc là 50 độ thì bóng tòa nhà trên mặt đất dài 7m.

  Chiều cao của tòa nhà là:

  • A. \(\simeq 4,5\)
  • B. \(\simeq 5,36\)
  • C. \(\simeq 5,87\)
  • D. \(\simeq 8,34\)
 • Câu 3:

  Cho tam giác ABC vuông tại B có BC=20, D là điểm thuộc cạnh AB sao cho \(\widehat{BCD}=50^{\circ}, \widehat{DCA}=15^{\circ}\)

  Độ dài AD là:

  • A. \(\simeq 20,78\)
  • B. \(\simeq 2,805\)
  • C. \(\simeq 19,05\)
  • D. \(\simeq 21\)
 • Câu 4:

  Một chiếc thuyền băng qua một con sông. Do nước chảy nên hướng đi của thuyền bị lệch góc 30 độ so với hướng đi thẳng qua bờ bên kia.

  Biết rằng vận tốc của thuyền là 3m/s và thuyền đi trong 3 phút. Chiều dài sông là bao nhiêu

  • A. \(270\sqrt{3}\)
  • B. \(540\)
  • C. \(270\sqrt{2}\)
  • D. \(540\sqrt{3}\)
 • Câu 5:

  Một người sử dụng một cái thang dài để leo lên một tòa nhà. Biết rằng bóng của tòa nhà khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 45 độ là 3m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 1,5m. Tính góc tạo bới thang và mặt đất

  • A. \(48^{\circ}14{}’\)
  • B. \(72^{\circ}14{}’\)
  • C. \(26^{\circ}14{}’\)
  • D. \(63^{\circ}26{}’\)

Leave a Reply