Trắc nghiệm Bài 1 Căn bậc hai – Đại Số 9

 • Câu 1:

  Số 25 có căn bậc hai số học là:

  • A. 5
  • B. \(\pm 5\)
  • C. -5
  • D. không xác định
 • Câu 2:

  Căn bậc hai số học của số -144 là

  • A. 12
  • B. -12
  • C. \(\pm 12\)
  • D. không xác định
 • Câu 3:

  So sánh hai số 8 và \(\sqrt{63}\)

   

  • A. \(8=\sqrt{63}\)
  • B. \(8<\sqrt{63}\)
  • C. \(8>\sqrt{63}\)
  • D. không so sánh được
 • Câu 4:

  Phương trình \(3x^2=48\) có nghiệm là:

  • A. 4
  • B. -4
  • C. 8
  • D. \(\pm 4\)
 • Câu 5:

  Miếng đất hình vuông có diện tích bằng miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 25m và chiều rộng 4m. Vậy, cạnh miếng đất hình vuông bằng?

   

  • A. 10m
  • B. 20m
  • C. 5m
  • D. 15m

Leave a Reply