Ôn tập chương I – số học 6

Tổng hợp kiến thức

I. Các phép tính

Ôn tập chương I - số học 6

II. Dấu hiệu chia hết

Ôn tập chương I - số học 6

III. Cách tìm ƯCLN và BCNN

Ôn tập chương I - số học 6

Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập chương I. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, gồm tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Leave a Reply