Ôn tập chương 1 Đoạn Thẳng – hình học 6

Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập phần Hình học. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, gồm tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Các hình

  • Điểm.
  • Đường thẳng.
  • Tia.
  • Đoạn thẳng.
  • Trung điểm của một đoạn thẳng.

II. Các tính chất

  • Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
  • Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
  • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối.
  • Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại.

Leave a Reply