Giải bài tập SGK bài 3 Ghi số tự nhiên

Bài tập 11 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7
b) Điền vào bảng:

Giải bài tập SGK bài 3 Ghi số tự nhiên

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(135 . 10 + 7 = 1357.\)

Câu b:

Giải bài tập SGK bài 3 Ghi số tự nhiên

Bài tập 12 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong số 2000 có bốn chữ số gồm 1 chữ số 2 và ba chữ số 0.

Nhưng khi viết một tập hợp thì mỗi phần tử chỉ được kể một lần nên tập hợp các chữ số của 2000 là {0; 2}.

************

Bài tập 13 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Muốn một số có bốn chữ số là số nhỏ nhất thì chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, các chữ số còn lại là số nhỏ nhất. Vì thế sô có bốn chữ số nhỏ nhất là 1000.

Câu b:

Muốn một số có bốn chữ số khác nhau là số nhỏ nhất thì chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, do đó nó phải là số 1; chữ số hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 1, do đó nó phải là số 0; chữ số hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1, do đó nó phải là 2; tường tự chữ số hàng đơn vị phải là 3.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.

****************

Bài tập 14 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn: Vì số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm phải khác 0. Do đó chữ số hàng trăm chỉ có thể là 1 hoặc 2. Hãy viết tất cả các chữ số có chữ số hàng trăm là 1 và các chứ số còn lại là 0 và 2; rồi viết tất cả các số có chữ số hàng trăm là 2 và các chữ số còn lại là 0 và 1.

Đáp số: 102; 120; 201; 210.

***************

Bài tập 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.
b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17; 25
c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng.

Giải bài tập SGK bài 3 Ghi số tự nhiên

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có: XIV = 10 + 4 = 14;

XXVI = 10 + 10 + 5 + 1 = 26.

Câu b:

ĐS: 17 = XVII; 25 =XXV.

Câu c:

Vế phải là 5 – 1, do đó phải đổi vế trái thành 4, bằng cách chuyển que diêm từ bên phải chữ V sang bên trái.

Leave a Reply