Bài 1: Nguyên hàm – Giải tích 12 cơ bản

 

Bên cạnh đó bài học còn giới thiệu đến các em công thức tìm nguyên hàm của một số hàm số cơ bản, các phương pháp tìm nguyên hàm của một hàm số là phương pháp đổi biến số và phương pháp nguyên hàm từng phần và các phần khác trong mục lục đầy đủ bên dưới.
==============

==================

Trong phạm vi bài học đã có thể giới thiệu đến các em những khái niệm và dạng toán cơ bản nhất của nguyên hàm. Các em cần ghi nhớ các tính chất, công thức  các phương pháp tìm nguyên hàm của một hàm số để vận dụng vào việc giải bài tập.

Leave a Reply