Trắc nghiệm Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi ở hai đầu ghế.

  • A. 48
  • B. 42
  • C. 46
  • D. 50
 • Câu 2:

  Cho tập hợp số : \(A = \left\{ {0,1,2,3,4,5,6} \right\}\).Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

  • A. 114
  • B. 144
  • C. 146
  • D. 148
 • Câu 3:

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn.

  • A. 182
  • B. 180
  • C. 190
  • D. 192
 • Câu 4:

  Đội tuyển HSG của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 HS khối 12, 6 HS khối 11 và 5 HS khối10. Hỏi có bao nhiêu cách cử 8 cách cử 8 HS đi dự đại hội sao cho mỗi khối có ít nhất 1 HS được chọn.

  • A. 42802
  • B. 41822
  • C. 41811
  • D. 32023
 • Câu 5:

  Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi  người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay ba người. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

  • A. 80
  • B. 69
  • C. 82
  • D. 70
 • Câu 6:

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau.

  • A. 110
  • B. 121
  • C. 120
  • D. 125
 • Câu 7:

  Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn bốn học sinh làm tổ trưởng của 4 tổ sao cho trong 4 học sinh được chọn có cả nam  và nữ.

  • A. 1107600
  • B. 246352
  • C. 1267463
  • D. 1164776
 • Câu 8:

  Có bao nhiêu cách xếp \(n\) người ngồi vào một bàn tròn.

  • A. \(n!\)
  • B. \((n – 1)!\)
  • C. \(2(n – 1)!\)
  • D. \((n – 2)!\)
 • Câu 9:

  Tìm số nguyên dương \(n\) sao cho \(A_n^2 – A_n^1 = 8\)

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
 • Câu 10:

  Giải phương trình \(3C_{x + 1}^2 + x{P_2} = 4A_x^2\)

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

Leave a Reply