Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác – Đại số 11

Gồm các bài hoc sau: Lý thuyết – giải bài tập SGK:

 

Bài 1: Hàm số lượng giác – Toán 11

Giải bài tập SGK bài 1 Hàm số lượng giác

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác

 

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản – toán 11

Giải bài tập SGK bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản

 

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp – Toán 11

Giải bài tập SGK bài 3 Phương trình lượng giác thường gặp

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác thường gặp

 

Ôn tập chương I – Đại số 11

Giải bài tập SGK bài ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Trắc nghiệm Ôn chương 1 – Đại số 11

 

Leave a Reply