Chuyên mục: Toán lớp 11

Bài 5: Khoảng cách

Tóm tắt lý thuyết 1. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, đến một mặt phẳng Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng a (hoặc đến mặt phẳng (P)) là khoảng cách …