Giải bài tập Ôn tập chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Câu 1 (Trang 62 SGK)

Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc $\alpha $ với $0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ}$. Tại sao khi $\alpha $ là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập Ôn tập chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Với mỗi góc $\alpha $ với $0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ}$ ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho

$\widehat{xOM}=\alpha $ và giả sử M có tọa độ $M(x_{0}; y_{0})$. Khi đó:

$\sin \alpha =y_{0}$

$\cos  \alpha =x_{0}$

$\tan  \alpha =\frac{y_{0}}{x_{0}}$

$\cot   \alpha =\frac{x_{0}}{y_{0}}$

Leave a Reply