Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp – Toán 10

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp – Toán 10

 

 

Bài tập 1 trang 15 SGK Đại số 10

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM’.

Hãy xác định \(A\cap B,A\cup B,A\setminus B,B\setminus A.\)

Hướng dẫn giải chi tiết

A={C,O,H,I,T,N,Ê}

B={C,O,Ô,N,G,M,A,I,S,Ă,T,Y,Ê,K}

\(A\cap B=\) {C,O,I,T,N,Ê}

\(A\cup B=\) {C,O,H,I,T,N,Ê,Ô,G,M,A,S,Ă,Y,K}

A\B = {H};

B\A = {Ô,G,M,A,S,Y,K}.

 

Bài tập 2 trang 15 SGK Đại số 10

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp \(A \cap B, A \cup B, AB\) (h.9) trong các trường hợp sau.

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp - Toán 10

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp - Toán 10

Câu b:

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp - Toán 10

Câu c:

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp - Toán 10

Trường hợp này \(A \subset B\) nên \(A\backslash B = \emptyset ,\) không biểu hiện bằng “gạch chéo” được.

Câu d:

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp - Toán 10

 

Bài tập 3 trang 15 SGK Đại số 10

Trong 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Vì có 10 bạn vừa có học lực giỏi vừa được xếp loại hạnh kiểm tốt nên số bạn hoặc có học lực giỏi, hoặc được xếp loại hạnh kiểm tốt là:

15 + 20 – 10 = 25.

Câu b:

Số bạn học lực chưa giỏi và chưa được xếp loại hành kiểm tốt là:

45 – 25 = 20 người

 

 

Bài tập 4 trang 15 SGK Đại số 10

Cho tập hợp A, hãy xác định:

\(A \cap A, A \cup A, A \cap O, A \cup O, C_AA, C_A O .\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ta có \(A \cap A = A\); \(A\cup A=A;\,\ A\cap \varnothing =\varnothing;\,\ A\cup \varnothing =A\) và \(C_AA=\varnothing; \,\ C_A\varnothing =A\).

Leave a Reply