Chào mừng các bạn đến với Montoan.com, để sử dụng có hiệu quả cho công việc học tập, tôi xin nêu ra cấu trúc website và cách đọc website hiệu quả nhất có thể:

Bố cục website: Từ trên xuống, từ trái qua phải

  1. Menu dưới logo chứa các chuyên mục phân theo lớp học phổ thông.
  2. Sidebar bên trái chứa các bài học liên quan đến bài đang xem cùng bài học.
  3. Bên phải nội dung chính, các bài học, bài viết chia theo chuyên mục.
  4. Chân trang chứa các trang về Giới thiệu, sitemap, liên hệ, hướng dẫn, bản quyền, qui định.

Đang đọc bài viết có các bài viết cùng series kèm trong các bài viết cùng bài học.