Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 12

Giải bài tập sách bài tập (SBT) Giải tích và Hình học 12 hay nhất, chi tiết nhất.

Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 12Giải Bài Tập sách bài tập (SBT) Toán 12
————–
Mục lục:

GIẢI TÍCH

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Chương III. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Chương IV. SỐ PHỨC

HÌNH HỌC

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN  

Chương II.  MẶT NÓN , MẶT TRỤ, MẶT CẦU  

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN   

 

Các bạn chọn phần mình cần đọc trong đó có tất cả bài học.

Leave a Reply