Montoan.com xin đưa ra các quy định bản quyền như sau:

  • Cấu trúc, bài giảng, bài viết, Bài tập và lời giải được biên tập bởi Admin.
  • Sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi trắc nghiệm được biên tập từ nhiều nguồn tham khảo.
  • Những nội dung sưu tầm từ các nguồn tài liệu khác được tuân thủ quy định bản quyền của nơi cung cấp và ghi rõ nguồn gốc tài liệu.
  • Mọi hình thức sao chép lại nội dung của website này được cho phép.

Mọi khiếu nại về bản quyền, các bạn liên hệ tại đây hoặc liên hệ qua email, tôi sẽ giải quyết và trả lời trong 3 ngày.
Mọi thắc mắc vui lòng liên thaydo.net@gmail.com để được giải đáp. Xin cảm ơn!

Admin